Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
MENU
Vyhodnocení léta 2021 na České Sibiři

Vyhodnocení léta 2021 na České Sibiři

Léto, alespoň to klimatologické, skončilo s posledním srpnovým dnem. Je tedy opět správný čas trošku letošní léto zhodnotit. Bylo suché, teplé, horké, či snad chladnější a deštivější než léta předchozí?

Abychom mohli objektivně zhodnotit léto 2021, poslouží nám k tomu data z meteorologické stanice umístěné v Ješeticích, kde je k dispozici teplotní řada za posledních 10 let.

 

 

Teplota vzduchu a statistika letních a tropických dnů

 

Jako první zhodnotíme průměrnou teplotu za celé klimatologické léto,čili od 1. června do 31. srpna. Léto 2021 přineslo průměrnou teplotu 17,4°C. V porovnání s průměrem za posledních 10 let jde tedy v Ješeticích opáté nejchladnější léto. Letos byl z letních měsíců nejchladnější srpen(15,6°C), následoval červenec (18°C) a nejteplejší byl červen (18,5°C). S teplotou úzce souvisí i statistika letních a tropických dní. Letos v období od června do srpna bylo v Ješeticích 31 dní s teplotu nad 25°C, průměr přitom činí 40 dní. Ve 3 letech za posledních 10 let bylo letních dnů ještě o něco méně než letos. Tropických dnů, kdy maximální teplota překročí 30°C, bylo letos 6. Průměrně je v Ješeticích12 tropických dnů (pozn. tropický den je statisticky zároveň i letním dnem). Teplotní maximum léta 2021 má hodnotu 32,7°C(naměřeno 19. června), hodnota nijak nevybočovala z průměru let předchozích, rekordní teplota z roku 2019 a z roku 2015 s hodnotou 35,8 °C v ohrožení nebyla. Nejnižší teplota (3,1°C) za klimatologické léto bylanaměřena 1. června a jde o druhou nejnižší hodnotu v historii měření.

 

 

Srážkové úhrny

 

Jaké bylo léto, co se týče srážek? Za tři letní měsíce spadlo celkem277 litrů vody na každý čtvereční metr. Pokud hodnotu porovnáme s lety 2012-2021,jdeo třetínejvyšší úhrn srážek. Nejméně srážek spadlo v červnu (81 mm), následoval srpen (89 mm), naopak nejvíce deštivý byl červenec (107 mm). U srážek se také hodnotí počet dní, kdy spadne alespoň 1 litr vody (1 mm) na metr čtvereční za den. Během letošního léta bylo takových dní36, jde odruhý nejvyšší počet.Pokud bychom se zaměřili na denní úhrny nad 10 mm, bylotakovýchdnů letos v létě 10.

 

Letošní léto tak bylo Ješeticích, co se týče v porovnání s lety 2012-2021, teplotně mírně podprůměrné a srážkově nadprůměrné. 

 

 

Klimatologické léto v Ješeticích (2012 – 2021)

 

průměrná teplota

úhrn srážek

dny se srážkami nad 1 mm

letní dny

tropické dny  

max teplota

min teplota

2012*

17,7

253,2

27

26

5

35,1

4,8

2013*

16,9

379,4

21

28

10

35,2

5,4

2014

16,1

187,8

29

29

6

32,3

3

2015

18,8

133,8

21

48

26

35,8

4,7

2016

17,3

222,8

23

38

8

32,1

3,5

2017

18,2

191,4

25

49

9

35

5,1

2018

18,8

113,2

18

57

21

34,8

3,2

2019

19,1

172,6

28

57

19

35,8

6,4

2020

17,2

308,8

38

36

9

32,1

3,7

2021

17,4

277

36

31

6

32,7

3,1

průměr

17,8

224

27

40

12

34,1

4,3

* Meteorologická stanice Ješetice v provozu od 25. června 2012.

* Stanice byla v roce 2013 během srpna 9 dní mimo provoz (porucha senzorů).

Sdílet na Facebook
Zpět...
Všechna práva vyhrazena ©2023 PočasíČeskáSibiř.cz | Nastavení cookies
Tvorba stránek a systému: InGenius