Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
MENU
Aktuální hladiny toků

Aktuální hladiny toků

Stupeň povodňové aktivity (zkratka SPA) je jednoduché číselné označení situace z hlediska míry ohrožení obyvatelstva a jeho majetku možnou či právě probíhající povodní. V současné době definuje platný český vodní zákon tři možné stupně povodňové aktivity.

 

První stupeň (I.SPA): Stav bdělosti nastává při nebezpečí povodně. Situaci na vodním toku nebo vodním díle je třeba věnovat zvýšenou pozornost, zahajuje hlídková služba.

 

Druhý stupeň (II.SPA): Ke stavu pohotovosti dochází v případě, že již nebezpečí přerostlo do skutečné povodně. Při jeho vyhlášení se aktivizují orgány protipovodňové ochrany a provádějí se opatření podle povodňového plánu.

 

Třetí stupeň (III.SPA): Stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu nebo ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Probíhají zabezpečovací a případně i záchranné a evakuační činnosti.

 

 

Aktuální hladiny toků:

 

 

 

Hladina Olbramovice

Konopišťský potok


Více informací z měrného bodu naleznete na serveru envimonitoring.cz

 

 

Hladina Sedlec-Prčice Kvašťov

Prčický potok


Více informací z měrného bodu naleznete na serveru envimonitoring.cz

 

 

Hladina Sedlec-Prčice Uhřice

Sedlecký potok


Více informací z měrného bodu naleznete na serveru envimonitoring.cz

 

 

Hladina Sedlec-Prčice Měšetice

Sedlecký potok


Více informací z měrného bodu naleznete na serveru envimonitoring.cz

 

UPOZORNĚNÍ: Veškerá data jsou bez právní záruky. Data dodává firma FIEDLER AMS s.r.o.

 

Tip: Zobrazit aktuální srážky

Sdílet na Facebook
Zpět...
Všechna práva vyhrazena ©2023 PočasíČeskáSibiř.cz | Nastavení cookies
Tvorba stránek a systému: InGenius